• 10:06 ngày 31/10
    Tijuana vs PachucaĐang xem


  • 10:30 ngày 31/10
    Juarez vs QueretaroĐang xem